Geaccrediteerd of niet? | Nutrilab B.V. Microscoop Analyse selector
keyboard_arrow_left
close
keyboard_arrow_left
close

Geaccrediteerd of niet?

Martijn Broekaart

Geschreven door: Martijn Broekaart in Algemeen op 25 May 2024

timer Leestijd: 12 minuten

Als laboratorium is Nutrilab constant op zoek naar ontwikkelingen en kansen in de markt. 

Welke vraagstukken spelen er bij klanten waar we momenteel geen antwoord op kunnen geven? Ook kijken we of we onze huidige gebruikte technieken die we kunnen verdiepen of breder kunnen valideren of accrediteren. In het volgende artikel praten we u bij over de huidige ontwikkelingen en validaties en maakt u kennis met ons “wensenlijstje”.

Wat goed is om te weten is dat het accrediteren van een analyse of niet lang niet altijd afhangt van de kwaliteit van de analyse. Er wordt soms zelfs beweerd dat als de analyse geen accreditatie heeft de kwaliteit van de analyse onvoldoende is. Dat is vaak niet correct. Als je als laboratorium ISO 17025 gecertificeerd bent, wordt je door de Raad van Accreditatie (RvA) jaarlijks geaudit en beoordeeld op de kwaliteit van je laboratorium. Doordat we deze accreditatie behaalt hebben en blijven onderhouden verzekeren we hiermee onze klanten van een basiskwaliteit van de gehele manier van werken op ons laboratorium.

Uiteraard is het van belang dat je een degelijke validatie van je methode en matrices hebt en dat de interne audit van de kwaliteitsdienst in orde is. Maar een accreditatie aanvragen en onderhouden kost ook veel geld. Er wordt daarom ook altijd een commerciële afweging gemaakt. Is het een vereiste in de markt? Kiezen klanten voor hun analyse niet voor Nutrilab vanwege het ontbreken van een accreditatie van de analyse? En voeren we de analyse vaak genoeg uit om de kosten van het onderhouden van de accreditatie terug te kunnen verdienen? Dat zijn relevante vragen die we onszelf stellen in dit proces.

Dat Nutrilab een erg breed analyseportfolio heeft en alle allergenen met verschillende methodes en testkits kan aanbieden aan haar klanten betekent in de praktijk dat niet alle analyses even frequent uitgevoerd worden. Zo worden de PCR methodes significant minder vaak uitgevoerd dan de ELISA methodes. Dit komt omdat PCR vaak pas wordt aangevraagd als de ELISA methode een kruisreactie geeft of ter controle van de ELISA of LCMS-MS methode. Dit is de voornaamste rede dat deze analyses binnen ons laboratorium niet onder accreditatie worden uitgevoerd. Dit geldt overigens ook voor de bepaling GMO en diersoorten zoals varken, kip en rund die we evenals door middel van PCR methode kunnen analyseren. De keuze om deze analyses niet te laten accrediteren dus is vanwege de relatief lage frequentie en zegt niks over de kwaliteit van onze analyses. Als onze klanten deze bepaling toch onder accreditatie uitgevoerd willen hebben vanwege export eisen of specificaties is dat natuurlijk geen probleem. Wij werken samen met verschillende partner laboratoria in heel Europa waar we analyses naar kunnen uitbesteden.

Het allergeen selderij is de uitzondering op de regel

De analyse op de aanwezigheid van selderij kan alleen gemeten worden op basis van de PCR methode. Dit heeft te maken met een 100 % kruisreactiviteit van de eiwitten van wortel. Voor wortel zijn mensen niet allergisch, maar er zijn wel mensen die allergisch zijn voor selderij. De eiwitten van beide producten lijken zoveel op elkaar dat in de ELISA methode er voor 100 % kruisreactie plaatsvindt. Omdat selderij vaak samen met wortel gebruikt worden voor fruitsappen is deze kruisreactie een hoogst ongelukkige. Met de door Nutrilab gebruikte PCR methode kan tevens een gehalte worden vastgesteld en is dus kwantitatief. De PCR methode is indirect; er wordt DNA materiaal aangetoond en niet het allergene eiwit. Het eiwit gehalte in selderij is overigens ook erg laag. Omdat de PCR methode dus gangbaar is voor Selderij allergeen is Nutrilab wel begonnen met het valideren van de methode om te kunnen indienen voor accreditatie bij de RvA.

Qua methodeontwikkeling zetten we bij Nutrilab vol in op het verbreden en verdiepen van onze analyses op de massaspectrometer (MS). Analyses die we momenteel uitvoeren via deze methode is bijvoorbeeld:

Mycotoxines

Mycotoxines zijn gifstoffen, ook wel toxines genoemd, die geproduceerd zijn door een schimmel. Uit de sporen kunnen onder invloed van bijvoorbeeld als vochtigheid en temperatuur deze gifstoffen gevormd worden. Ze komen veel voor in granen, kruiden en specerijen. Voorbeelden zijn aflatoxine en ochratoxine A maar bijvoorbeeld ook deoxynivalenol en T2, H2 toxines. Deze worden bij Nutrilab via LCMS-MS methode gemeten. Sinds oktober 2022 heeft Nutrilab de mycotoxine screening uitgebreid met patuline en kan deze onder accreditatie analyseren. Dit is een toxine die kan voorkomen in fruitsappen en concentraten. 

Pesticiden

Pesticiden zijn gewasbeschermingsmiddelen die worden gebruikt bij de teelt van gewassen. Deze middelen beschermen het gewas tegen ziekten en plagen. De residuen van de pesticiden mogen niet schadelijk zijn voor de gezondheid. De eisen voor de pesticiden zijn vastgelegd in een Europese database: Maximum Residue Levels(MRL).

Sinds een aantal maanden voeren we bij Nutrilab de pesticiden screening op GCMS en LCMS onder accreditatie uit. Dit is een grote mijlpaal waar onze R&D analisten onder leiding van manager Bart van de Nagel hard aan hebben gewerkt. Naast de screeningsmethode worden ook de zogenaamde single residu bepalingen zoals chlormequat, mepiquat, paraquat, diquat en glyfosaat gevalideerd en ingestuurd voor accreditatie. Tevens wordt momenteel de analyse op Ethyleenoxide en 2-chloroethanol gevalideerd op de GCMS methode.

Illegale kleurstoffen

In producten zoals kruiden en specerijen wordt ook vaak onderzoek gedaan naar illegale kleurstoffen zoals Soedanrood dat gebruikt wordt voor het bijkleuren van specerijen chilipoeder en anotto. Omdat specerijen een grondstof kunnen zijn voor veel producten, leidt zo’n toepassing soms tot omvangrijke recalls. Soedanrood is een kleurstof die hoort tot een groep van kleurstoffen die niet in voeding gebruikt mogen worden, omdat ze in het lichaam omgezet kunnen worden in afbraakproducten die mogelijk genotoxisch en kankerverwekkend kunnen zijn. Dit is vastgesteld door EFSA in 2005. Bij Nutrilab kunnen we sinds 2022 intern een LCMS-screening uitvoeren op illegale kleurstoffen.

Biogene amines

We hebben we een LCMS methode gevalideerd voor het bepalen van Histamine. Dit is een biogene amine die vooral in visproducten kan voorkomen en een indicator is voor bederf van het product. Deze analyse voert Nutrilab onder accreditatie uit op vis, schaal- en weekdieren alsmede producten daarvan. Een volgende stap is om ook de rest van de biogene amines te gaan valideren en toe te voegen aan het totaalpakket.

Wat staat er nog meer op ons wensenlijstje?

Nutrilab heeft een grote wensenlijst voor accreditatie en ontwikkeling van methodes. We doen niets liever doen dan nieuwe methoden ontwikkelen voor onze klanten en ons interne analyseportfolio zo breed mogelijk te maken om de service aan onze klanten te kunnen maximaliseren. Ook voor onze analisten op het lab maakt dit het werk erg dynamisch en afwisselend.

We halen er graag een aantal wensen uit om met u te delen:

Lactose bepalen via HPLC

Momenteel analyseren wij het allergeen lactose met een enzymatische methode. De beperking van deze methode is dat bij suikerrijke producten het monster verdund moet worden, omdat vanwege de aanwezigheid van glucose de extractievloeistof van het monster te troebel wordt en er extra voorbehandelingsstappen uitgevoerd moeten worden om dit tegen te gaan en op te schonen. Dit heeft helaas ook vaak consequenties voor de detectielimiet van de analyse. Deze moet hierdoor soms flink verhoogd worden waardoor deze soms hoger uit komt dan de limiet voor het allergeen. Hierdoor is het analyseresultaat soms onbruikbaar en niet specifiek genoeg.

Gelukkig bestaat er een alternatief via HPLC. De apparatuur om deze analyse uit te kunnen voeren is inmiddels besteld. Als deze binnen is kunnen we starten met de ontwikkeling en de validatie. We houden u hiervan natuurlijk op de hoogte!

Sulfiet toevoegen aan de LCMS screening

Het allergeen sulfiet is de enige van de 14 wettelijke EU allergenen die niet middels onze LCMS screening bepaald kan worden. Deze wordt momenteel nog apart ingezet op een destillatiemethode (Monier Williams). Onze analisten zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van deze methode.

Accreditatie van de LCMS screening op 14 EU allergenen

Als het allergeen sulfiet toegevoegd is aan onze screening willen we deze methode valideren en direct indienen bij de RvA. We zouden hiermee het enige laboratorium zijn in Nederland die een geaccrediteerde kwantitatieve allergenen screening met LCMS-MS kan uitvoeren.

Kortom: genoeg werk aan de winkel voorlopig. Maar we staan uiteraard ook open voor suggesties vanuit de markt en vanuit onze klanten. Neem gerust contact op via het contactformulier op onze website of via een mailtje naar [email protected] . 

Ontwikkelingen en accreditaties

divider

Uw kwaliteit is onze zorg

Wij komen graag bij u op bezoek om uw kwaliteitsvraagstukken te bespreken.

Adviesgesprek plannen
whitepaper

Blijft u graag op de hoogte van ontwikkelingen?

In onze gratis whitepapers delen wij informatie over de nieuwe regels van de wetgeving, innovaties binnen analyses en vertellen wij over de digitalisering van de markt.

symbol symbol

Ethyleenoxide (ETO) en 2-chloorethanol (2-CE)

Nutrilab is geaccrediteerd voor de analyse van ethyleenoxide en het afbraakproduct 2-chloorethanol i...

LEES ARTIKEL Pijltje

Nutrilab aanwezig op VMT Food Future event en Food Allergy Forum

In september zal Nutrilab aanwezig zijn op het VMT Food Future event en Food allergy forum. ...

LEES ARTIKEL Pijltje