Diervoeder analyse: Betrouwbare partner voor feedbedrijven Microscoop Analyse selector
keyboard_arrow_left
close
keyboard_arrow_left
close

Betrouwbare partner voor feedbedrijven

Nutrilab heeft haar wortels in de feedsector. Er is gestart met de controle van grondstoffen, granen en diervoeding. Vanuit deze basis heeft Nutrilab zich ontwikkeld als partner voor een groot aantal bedrijven en organisaties actief in de verwerking, productie en controle van feedproducten.

Betrouwbare laboratoriumanalyses zijn essentieel voor een solide voederveiligheidsketen.

Voor bedrijven in de feed-sector is de kwaliteitsbeheersing vastgelegd in richtlijn 2002/32/EG. GMP+ toetst onder andere de naleving van deze normen. Hierin is het van belang onderzoeken te laten doen door een GMP+ erkend laboratorium. Nutrilab heeft een GMP+ B10 en B11 erkenning voor laboratoriumonderzoek. Door ruim 65 jaar ervaring in de feedsector is Nutrilab een betrouwbare partner voor laboratoriumonderzoek.

Homogeniteit / verslepingsonderzoek

Een goede menging van grondstoffen is van belang om een homogeen product te kunnen produceren. Daarnaast treedt er tijdens een productieproces versleping op. Het traject van doseren, mengen en transporteren van het mengsel zorgt doorgaans voor de meeste versleping. Met behulp van microtracers kan de homogeniteit en versleping van een productielijn worden gecontroleerd. Hiervoor is het van belang dat op de kritische punten in het systeem een monstername wordt uitgevoerd. Nutrilab heeft veel ervaring opgebouwd in het opzetten en uitvoeren van traceronderzoeken.

Meer informatie over homogeniteit en verslepingsonderzoek kunt u hier lezen.

Contaminanten in feed

In richtlijn 2002/32/EG zijn de normen vast gelegd voor ongewenste stoffen in diervoeding. Om een veilig product in de voederketen te mogen verhandelen, dient aangetoond te zijn dat een product voldoet aan de gestelde normen. Enkele voorbeelden van de beschreven contaminanten zijn: zware metalen die via verontreinigd grondwater opgenomen worden door gewassen. Pesticiden, ook wel herbiciden of gewasbeschermingsmiddelen genoemd, welke worden gebruikt bij de teelt van gewassen. Mycotoxines, zoals aflatoxine B1. Dit zijn giftige afvalstoffen van schimmels. Daarnaast zijn er botanische contaminanten als giftige onkruidzaden. Mede door de ecologische bermen en het terugdringen van pesticiden is het risico op giftige onkruidzaden sterk toegenomen welke dan onbedoeld in het voer voor landbouwhuisdieren terecht kan komen.

Lees hier meer over contaminanten

Contaminanten

Microbiologisch onderzoek

Nutrilab heeft een breed pakket microbiologische analyses onder ISO 17025 accreditatie voor de matrices voedingsmiddelen, grondstoffen, mengvoeders, ruwvoeders, enkelvoudige diervoeders, lucht, drink- en proceswater. Daarnaast worden er in het kader van hygiƫne onderzoek microbiologische bepalingen uitgevoerd. Tevens is het mogelijk onafhankelijke monstername van (proces)water en meting van luchtkwaliteit m.b.v. airsampler te verzorgen.

Voor de beheersing van verspreiding van ziekteverwekkers (pathogenen) wordt veelal getest op Enterobacteriaceae en Salmonella. Consumptie van besmet voer door dieren kan leiden tot infectie van de dieren.

Weende-analyse en voederwaarde

In de diervoederindustrie en de petfood industrie wordt de Weende analyse veelvuldig gebruikt. De nutritionele waarde van diervoeding is van groot belang, zowel van grondstoffen als van de eindproducten. De Weende analyse is een verzamelnaam voor verschillende analyses; vocht, ruw vet, ruw eiwit, ruw as en ruwe celstof. Op het etiket van een diervoeding in het verplicht het ruw vet, ruw eiwit, ruw as en ruwe celstof te vermelden. Voor de voeding van landbouwhuisdieren is de droge stof van een voedermiddel van belang. In de droge stof bevinden zich de essentiƫle voedingsstoffen. Een vergelijk tussen verschillende voedermiddelen wordt bij voorkeur gedaan op basis van het droge stof gehalte van een product.

Nutrilab kan deze analyses volgens de klassieke methoden uitvoeren, maar ook door middel van NIR-techniek. Nutrilab voert de Weende-analyses uit volgens de EU verordening 151/2009 en conform de GMP+.

Weende-analyse

divider

Uw kwaliteit is onze zorg

Wij komen graag bij u op bezoek om uw kwaliteitsvraagstukken te bespreken.

Adviesgesprek plannen
whitepaper

Blijft u graag op de hoogte van ontwikkelingen?

In onze gratis whitepapers delen wij informatie over de nieuwe regels van de wetgeving, innovaties binnen analyses en vertellen wij over de digitalisering van de markt.

symbol symbol

Bepaling van Sulfiet geaccrediteerd

Nutrilab bepaalt het gehalte sulfiet in voedingsmiddelen en diervoeders via LC-MS/MS. Deze nieuwe me...

LEES ARTIKEL Pijltje

Ethyleenoxide (ETO) en 2-chloorethanol (2-CE)

Nutrilab is geaccrediteerd voor de analyse van ethyleenoxide en het afbraakproduct 2-chloorethanol i...

LEES ARTIKEL Pijltje