werken bij Microscoop Analyse selector
keyboard_arrow_left
close
keyboard_arrow_left
close

Samen zijn wij Nutrilab!Kom jij ons team versterken? 

Kijk dan snel op onze vacaturepagina en solliciteer!
Onze missie omschrijft hoe wij willen werken, wat onze doelen zijn en hoe wij ons opstellen richting de klant. Onze visie is hoe we dit willen bewerkstellingen. Nutrilab DNA is een onderdeel van het Nutrilabhuis. Het Nutrilabhuis is het grote plaatje waarin wij met elkaar te werk willen gaan en wat wij belangrijk vinden. Wij nemen hier onze 5 medewerkerskernwaarden als basis: 

Wij verwachten dat al onze collega’s streven naar een goede uitvoering van onze medewerkers kernwaarden, zodat een ieder optimaal kan bijdragen aan onze missie en visie.
Maak kennis met jouw aanstaande collega's:

Dienen

De commerciële laboratorium sector is een dienstverlenende sector. Dienstverlening is de kern van onze bedrijfsvoering. Wij hebben een dienende houding naar de klant. Dit houdt in dat we rennen voor onze klanten en ons ten allen tijden dienstverlenend opstellen. U vraagt, wij draaien. Wij vinden het belangrijk dat klanten zich geholpen voelen en dat een klant voelt dat wij wat doen met zijn vraag. Wij denken in oplossingen, nee verkopen is geen optie. Wanneer we de keuze maken om een analyse niet aan te bieden of uit te besteden, dan zoeken we voor de klant uit waar hij wel terecht kan met zijn vraag.

Pro actief

Wij handelen pro actief. Dit betekent dat wij meedenken met onze klanten en op de hoogte zijn van de uitdagingen van onze klanten. Wij benaderen hen pro actief om aan te geven wanneer monsters een mogelijke overschrijding hebben op het gebied van voedselveiligheid, zodat zij op tijd de nodige stappen kunnen ondernemen. Ook handelen we pro actief door de klant te informeren wanneer levertijden mogelijk worden overschreden.

Snel

Iedere klant krijgt binnen 1 uur een reactie op zijn vraag. Het kan zijn dat we nog geen antwoord hebben op de vraag, maar dan wordt de klant geïnformeerd dat we bezig zijn met de vraag. Daarnaast benoemen wij ook het verwachte tijdstip wanneer het antwoord wel komt.

Bij het woord snel hoort ook een snelle doorlooptijd. De klant betaalt extra voor spoedopdrachten, maar niet voor een snelle service en doorlooptijd. Dat is een standaard onderdeel van hetgeen Nutrilab biedt aan zijn klanten. Dit betekent dat we duurder mogen zijn dan andere laboratoria, maar daar staat tegenover dat klanten bij ons terecht kunnen voor een snel resultaat, zeer goede service en uitstekende dienstverlening. Daarin moeten we onderscheidend zijn in de markt. Als we dat niet zijn, gaan we pro actief aan de slag om dat te verbeteren. We zijn continu bezig met het streven om een nog kortere doorlooptijd te bewerkstelligen. Bij deze attitude hoort ook dat de processen, handelingen en analyses goed gaan (First Time Right). We pakken zaken die zich aandienen voortvarend op. We hebben een pro actieve houding in de markt, reageren snel op ontwikkelingen en implementeren deze vlot in ons analyse portfolio. De organisatie van Nutrilab is hierop ingericht. Het is een uitdaging om werk snel én goed te doen. Wij vertrouwen op elkaars kennis en kunde en helpen elkaar hierbij indien nodig.

Als laborant of analist zorg je ervoor dat je de analyses vlot en nauwkeurig uitvoert binnen de verwachte levertijd. Mocht de levertijd door een apparaat storing of door een te hoge work load in de knel komen, onderneem je tijdig actie om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Je werkt over indien nodig en helpt collega’s waar het kan.

Flexibel

De wereld om ons heen is een VUCA wereld: volatiel, onzeker, complex en ambigu. Dit betekent dat alles vluchtig en beweeglijk is. Problemen zijn onverwachts en onstabiel. Er is vooraf weinig kennis wat de gevolgen zijn van acties. Door de vele kennis die er is, is het moeilijk om verbanden te zien en te ontdekken wat je nog niet weet. We moeten speling creëren en goed voorbereid zijn om uitdagingen het hoofd te bieden. We moeten nieuwe informatie tot ons nemen, interpreteren en met elkaar delen. Je moet de situatie voor jezelf vereenvoudigen om te ontdekken wat je nog nodig hebt om een probleem goed het hoofd te bieden. Soms moeten we experimenteren en gecalculeerde risico’s nemen. De VUCA wereld vraagt van ons dat we flexibel om moeten gaan met de vraag van de klant én flexibel omgaan met vraagstellingen binnen Nutrilab. We moeten ons continu aanpassen aan de wereld om ons heen. 

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij zich flexibel opstellen indien de situatie daar om vraagt. Een dag kan anders lopen als vooraf bedacht. Dit maakt het werk ook leuk en afwisselend. Flexibiliteit kan inhouden dat je je planning aanpast indien nodig of soms bereid bent om over te werken. Hier moeten we allemaal aan bijdragen, aangezien we een team zijn en samen voor het resultaat van Nutrilab verantwoordelijk zijn. 

Kennis

Nutrilab heeft kennis van de markten waarin zij opereert. Wij kunnen onze klanten adviseren op het gebied van analyse en methodekeuze. Dit in relatie met de wensen van de klanten en de geldende wet- en regelgeving wanneer dit van toepassing is. Tevens zijn wij op de hoogte van de ontwikkelingen in de diverse marktsegmenten waarin wij actief zijn. Wij nemen actief deel aan beurzen, symposia en congressen om onze kennis op peil te houden. Wij juichen het uitbreiden van kennis toe. Jezelf ontwikkelen helpt ook de organisatie te ontwikkelen. Het actief opnemen van wetenschappelijke informatie om zodoende onze klanten optimaal te kunnen dienen is onderdeel van onze bedrijfsvisie. Op deze manier stimuleren wij onze medewerkers in hun ontwikkeling en kunnen wij de klanten beter bedienen.

Kwaliteit

We zijn een geaccrediteerd laboratorium en hebben diverse certificeringen waar dit vereist wordt. Kwaliteit is geen specifieke sterkte van ons, want zowel de klanten als wij zelf zijn ervan overtuigd dat we conform de internationale kwaliteitsstandaarden opereren. Onze medewerkers volgen nauwgezet de verplichtingen en werkwijzen die vereist zijn vanuit de Raad voor Accreditatie en certificeerders.

Passie en betrokkenheid

Wij doen ons werk met passie en hebben een positieve drive om ons in te zetten voor de klant. Ook zijn we gepassioneerd om een bijdrage te leveren om veilig en gezond voedsel voor mens en dier in de markt te zetten.

Wij zijn betrokken bij het werk van onze relaties. Wij staan klaar voor de klanten en leveranciers, voor elkaar en voor de andere bedrijven binnen de Schouten Groep. Betrokkenheid op het werk is van belang om je werk goed uit te voeren. Nutrilab is betrokken bij de persoonlijke levens van onze medewerkers. Dit uit zich in medeleven bij persoonlijke omstandigheden zoals feestelijkheden rondom een geboorte, huwelijk of jubileum, maar ook rondom de moeilijke dingen in het leven zoals overlijden. Wij beseffen ons dat we onderdeel zijn van Nutrilab, maar ook bijvoorbeeld van een familie, sportteam en vriendengroep.

Liefdevolle omgeving

Wij werken vanuit respect en waardering naar elkaar. Liefde moet de drijfveer zijn van ons handelen. Liefde voor je werk, maar ook liefde voor je collega’s. Vanuit liefhebben vloeien respect en waardering vanzelf voort. Ieder mens heeft unieke gaven en talenten en is op zijn eigen manier waardevol. Wij zijn geliefd en geven dat ook door aan de mensen om ons heen. Iedere medewerker draagt actief bij aan deze sfeer. Wij accepteren geen gedrag wat een negatieve invloed heeft op de werksfeer. Je bent je bewust dat jouw gedrag invloed heeft op je collega’s.

Openheid en transparantie

Beslissingen en overleg gebeuren op een transparante wijze, zonder willekeur. Openheid naar elkaar zorgt tevens voor een veilige werkomgeving. Wij waarderen elkaar als mens en als collega. Fouten maken en dingen vergeten mag, dat doen we allemaal. Daar ben je eens mens voor. Ook maken we niet altijd goede beslissingen. Iedereen kan en mag elkaar op een respectvolle manier op deze zaken wijzen. Je hoeft niet bang te zijn om je mening te geven en elkaar constructieve feedback te geven. Feedback helpt je groeien in je functie. Een ieder die elkaar feedback geeft, helpt de ander beter te worden in zijn of haar werk.

divider

Uw kwaliteit is onze zorg

Wij komen graag bij u op bezoek om uw kwaliteitsvraagstukken te bespreken.

Adviesgesprek plannen
whitepaper

Blijft u graag op de hoogte van ontwikkelingen?

In onze gratis whitepapers delen wij informatie over de nieuwe regels van de wetgeving, innovaties binnen analyses en vertellen wij over de digitalisering van de markt.

symbol symbol

Verordening (EG) nr. 1881/2006 betreffende verontreinigingen in levensmiddelen wordt vervangen door (EU) 2023/915

Op 25 mei 2023 wordt Verordening 2023/915 van kracht. Deze nieuwe verordening bevat een beperkt aant...

LEES ARTIKEL Pijltje

Gekkekoeienziekte terug van weggeweest?

...

LEES ARTIKEL Pijltje