Nutrilab onderdeel van het Fenelab consortium COVID-19 | Nutrilab B.V. Microscoop Analyse selector
keyboard_arrow_left
close
keyboard_arrow_left
close

Nutrilab onderdeel van het Fenelab consortium COVID-19

Valeska van Breugel

Geschreven door: Valeska van Breugel in Corona op 25 May 2024

timer Leestijd: 7 minuten

Fenelab Consortium COVID-19 start nu ook met coronatesten

Uniek netwerk van Nederlandse laboratoria gaat een groot volume extra coronatesten uitvoeren.

Acht Nederlandse laboratoria hebben zich verenigd in het Fenelab Consortium COVID-19 om op verzoek van het ministerie van VWS extra testcapaciteit te realiseren. Deze laboratoria zijn aangesloten bij de landelijke branchevereniging Fenelab. De door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde laboratoria hebben uitgebreide ervaring met PCR-analyses. Dit nieuwe uitgebreide laboratorium netwerk gaat deze week in productie. 

Niet-medische laboratoria leveren ook een bijdrage

Na goed overleg met betrokken instanties zoals het ministerie van VWS, Dienst Testen, GGD GHOR en RIVM is het zo ver: een consortium van niet-medische Fenelab laboratoria gaat hulp bieden om coronatesten uit te voeren. Het ministerie van VWS heeft de Fenelab leden gevraagd deel te gaan uitmaken van de opschalingslaboratoria.Het zijn negen bedrijven die lid zijn van branchevereniging Fenelab die dit mogelijk maken: LabWing, Merieux Nutrisciences, Nofalab, Normec Biobeheer, Nutreco Masterlab, NutriControl, Nutrilab, SGS en Triskelion. De onder normale omstandigheden concurrerende voedingsmiddelen laboratoria zijn allen ISO 17025 geaccrediteerd en toppers in hun vakgebied. Daarbij beschikken zij over zeer veel ervaring om kwalitatieve hoogwaardige PCR-analyses uit te voeren. Met de recente ondertekening van de overeenkomst met het ministerie van VWS, gaan deze labs met ingang van 4 januari 2021 hun bijdrage leveren in de voortdurende strijd tegen het coronavirus.

De CEL fungeert als centrale extractie locatie en logistiek verdeelstation

Nadat personen zijn bemonsterd in de GGD-teststraten, worden de monsters - door het Fenelab Consortium COVID-19 – direct per koerier overgebracht naar het centrale verdeelstation in Vlaardingen. Deze Centrale Extractie Locatie (De CEL) voldoet aan de BSL-2 veiligheidskwalificaties om de neus en keel monsters te kunnen ontvangen, voor te bereiden en te verdelen. Gekwalificeerd personeel neemt de monsters in ontvangst. Met behulp van de daarvoor geïnstalleerde extractie robots worden de monsters gepipetteerd in de 96-wells platen worden toegewezen aan de deelnemende laboratoria.

Krachtig internetplatform verbindt laboratoria met eigen data-uitwisselingsprotocol

De gezamenlijke capaciteit van deze samenwerkende laboratoria kan optimaal worden benut door gebruik te maken van het door LabWing in Nederland ontwikkelde - en specifiek voor dit doel gerealiseerde - gezamenlijke internetplatform. Via dit LabWing Cloud platform worden de elektronische laboratorium opdrachten die binnenkomen via het beveiligde e-zorg netwerk, automatisch verwerkt en de uitslagen ook weer digitaal gerapporteerd aan het systeem van de gezamenlijke GGD ’s. Door gebruik te maken van slimme algoritmen wordt de beschikbare laboratoriumcapaciteit dag en nacht optimaal benut. Op deze manier wordt het mogelijk de monsters centraal te verdelen en op de logistiek meest efficiënte wijze binnen een netwerk van laboratoria te verdelen en daarmee direct over een grote eenvoudig schaalbare capaciteit te kunnen beschikken. Een bijzondere samenwerking tussen concurrenten kan hiermee uitstekend hulp bieden in een crisissituatie.

Grote laboratoria door het hele land leveren PCR-analyses binnen 24 uur

De laboratoria, de zgn. PCR-locaties in Nederland, verrichten uiteindelijk de testen op basis waarvan wordt vastgesteld of een persoon wel of niet besmet is met het coronavirus. Binnen 24 uur na afname van de swab worden de resultaten opgeleverd. Bovendien wordt met ringtesten en controlemonsters dagelijks geborgd dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Alle materialen voor de bemonstering, de kits en laboratoriumapparatuur worden verzorgd door het Fenelab Consortium COVID-19. De Nederlandse MKB-laboratoria maken zo nog verdere opschaling mogelijk met extra PCRcapaciteit.

Innovatie en de toekomst

Fenelab is graag bereid om de uitgebreide testervaring van haar leden in te zetten t.b.v. een adequate structuur en organisatie waarmee dit soort crises snel het hoofd geboden kan worden. Een uitgekiende logistiek en denkkracht is daarvoor noodzakelijk en die kunnen de leden van Fenelab bieden aan de Nederlandse samenleving. Denk hierbij aan ontwikkelingen zoals intelligente monitoring van onderwijsinstellingen en andersoortige intelligente home testen door gebruik te maken van de allernieuwste laboratorium-, logistiek- en ICT-oplossingen.

Over Fenelab

Fenelab is dé branchevereniging van geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. Fenelab vertegenwoordigt circa 90 onafhankelijke laboratoria in diverse sectoren: milieu, food, feed, agro, medisch, farma, veterinair, (drink)water, petrochemie, forensisch, kalibratie en bouw. Leden van Fenelab zijn publieke-, semipublieke en private organisaties en bieden werkgelegenheid aan circa 5.000 mensen. De omzet bedraagt ruim 5,5 Miljard Euro.

Over Fenelab Consortium COVID-19

Het Fenelab Consortium COVID-19 is een maatschap van Fenelab leden die gezamenlijk in opdracht van het Ministerie van VWS een gezamenlijke SARS-CoV-2 testfaciliteit ter beschikking stelt. In de komende maanden gaat het consortium op verzoek van VWS-coronatesten uitvoeren. Bij aanvang van de werkzaamheden zijn negen Nederlandse Fenelab leden een samenwerking aangegaan om de speciale dienstverlening te leveren.


divider

Uw kwaliteit is onze zorg

Wij komen graag bij u op bezoek om uw kwaliteitsvraagstukken te bespreken.

Adviesgesprek plannen
whitepaper

Blijft u graag op de hoogte van ontwikkelingen?

In onze gratis whitepapers delen wij informatie over de nieuwe regels van de wetgeving, innovaties binnen analyses en vertellen wij over de digitalisering van de markt.

symbol symbol

Nutrilab onderdeel van het Fenelab consortium COVID-19

Fenelab Consortium COVID-19 start nu ook met coronatesten Uniek netwerk van Nederlandse laborator...

LEES ARTIKEL Pijltje

Nutrilab pioniert in coronatijd

In editie 28 van het blad Bedrijvig Altena staat Nutrilab met een mooi stuk over haar coronateststra...

LEES ARTIKEL Pijltje