Homogeniteit en verslepingsonderzoek in diervoeders met behulp van microtracers Microscoop Analyse selector
keyboard_arrow_left
close
keyboard_arrow_left
close

Homogeniteit en verslepingsonderzoek in diervoeders met behulp van microtracers

Een goede menging van grondstoffen is van belang om een homogeen product te kunnen produceren. Daarnaast treedt er tijdens een productieproces versleping op. Het traject van doseren, mengen en transporteren van het mengsel zorgt doorgaans voor de meeste versleping. Met behulp van microtracers kan de versleping  van de productielijn en de homogeniteit van de menger worden gecontroleerd. Hiervoor is het van belang dat op de kritische punten in het systeem een monstername wordt uitgevoerd. Nutrilab heeft veel ervaring opgebouwd in het opzetten en uitvoeren van microtraceronderzoeken voor controle van feed en droge food productielijnen. Het grote voordeel van de MTSE microtracer methode is dat testbatches niet vernietigd hoeven te worden. Voor feedtoepassing kunnen direct normale productiebatches geleverd worden aan uw klanten.

In het kader van bepaling van homogeniteit en versleping met behulp van de MTSE microtracer methode, verzorgt Nutrilab, op verzoek, projectbegeleiding bij monstername op locatie. Nutrilab verzorgt dit als enig Nederlands licentielaboratorium naast Micro Tracers Services Europe (MTSE) in Duitsland. Hierdoor is veel ervaring opgebouwd bij een groot aantal productiebedrijven en kan Nutrilab u vanuit deze expertise adviseren en assisteren bij de uitvoering en monstername.

MTSE microtracer methode analyseert homogeniteit en versleping in het productieproces

Met de MTSE methode wordt de homogeniteit en versleping getest op zeer laag niveau. Dit niveau ligt op het niveau van de dosering van spoorelementen en/of antibiotica. 10 gram per 1000 kg ofwel een mengverhouding van 1:100.000. Ter controle van premixlijnen en farmaceutische mengers is de methode technisch geschikt om een factor 10 lager te meten. Dit komt neer op 1 gram microtracers per 1000 kg product, een mengverhouding van 1:1.000.000. Enkele grammen microtracers  worden in een premix met een inerte drager, meestal calcium carbonaat, geleverd. Op verzoek kan dit ook een product specifieke drager zijn. De hoeveelheid premix is afgestemd op de batch die geproduceerd zal gaan worden.

In de lage dosering schuilt het grote voordeel bij bepaling van de homogeniteit van voeders. Hierdoor is de testmethode realistisch en kan veel informatie verkregen worden over het mengproces. Daarnaast heeft deze methode de mogelijkheid om mengtijden van mengers te valideren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende kleuren microtracers. Deze worden op verschillende tijdstippen gedoseerd in de menger. Zo kan in 1 testbatch de mengtijd worden gevalideerd. Na monstername worden de genomen monsters van de testbatch op het laboratorium van Nutrilab geanalyseerd op het aantal microtracers. Deze analyse kan uitgevoerd worden op 1 of meerdere kleuren microtracers en betreft een directe telling van het aantal microtracers in het product. De berekening van homogeniteit vindt plaats volgens de Poisson statistiek.

De microtracers bestaan uit inerte ijzerdeeltjes welke biologisch niet opneembaar zijn. Deze ijzerdeeltjes zijn gecoat met een foodgrade kleurcoating en kunnen bij de analyse op het laboratorium direct worden onderscheiden van niet gecoate ijzerdeeltjes afkomstig van machines en grondstoffen. Hiervoor wordt bij de analyse een speciale kleur ontwikkelvloeistof gebruikt. IJzerdeeltjes afkomstig van machines en grondstoffen zijn niet gecoat en vormen derhalve geen kleurspot bij de analyse. Hierdoor hoeft in tegenstelling tot een oudere microtracer methode geen blanco batch geproduceerd en bemonsterd te worden. 

Bij een microtracer onderzoek dient de eerste batch voor bepaling van homogeniteit en de tweede batch voor bepaling van het verslepingsniveau. Met 1 microtracer premix is het mogelijk om op meerdere kritische punten, gedurende het proces, extra monsters te verzamelen. Deze monsters worden in stock gehouden voor eventueel aanvullend onderzoek, mochten de resultaten bij het eindproduct afwijkend zijn.

divider

Uw kwaliteit is onze zorg

Wij komen graag bij u op bezoek om uw kwaliteitsvraagstukken te bespreken.

Adviesgesprek plannen
whitepaper

Blijft u graag op de hoogte van ontwikkelingen?

In onze gratis whitepapers delen wij informatie over de nieuwe regels van de wetgeving, innovaties binnen analyses en vertellen wij over de digitalisering van de markt.

symbol symbol

Nieuwe regels voor kruisbesmetting met allergenen

De NVWA heeft nieuwe regels opgesteld voor Precautionary Allergen Labelling (PAL) op etiketten van l...

LEES ARTIKEL Pijltje

Bepaling van Sulfiet geaccrediteerd

Nutrilab bepaalt het gehalte sulfiet in voedingsmiddelen en diervoeders via LC-MS/MS. Deze nieuwe me...

LEES ARTIKEL Pijltje