Aanbieden van monsters bij Nutrilab Microscoop Analyse selector
keyboard_arrow_left
close
keyboard_arrow_left
close

Aanbieden van monsters bij Nutrilab

Voordat monsters kunnen worden aangeboden bij Nutrilab, zijn er een aantal stappen die uitgevoerd dienen te worden. Een monstername is de eerste stap in dit proces om het monster te verkrijgen. Het is van belang dat de monsters worden begeleid met een duidelijke opdracht. Het aanbieden van monsters bij Nutrilab kan op diverse manieren. Monsters kunnen per post of koerier bij Nutrilab worden aangeleverd.

Monstername

Van een partij of productieproces dienen monsters te worden genomen ter analyse. Het is van belang dat de monsters worden genomen met de daarvoor geschikte materialen en op de juiste wijze. Nutrilab kan u hierin adviseren. Over het algemeen is een monster van 250 gram voldoende materiaal om de analyses op uit te voeren. Wilt u een groot pakket aan analyses laten uitvoeren of is er geen 250 gram monstermateriaal beschikbaar, dan kunt u contact met ons opnemen voor advies. Mocht u niet in de mogelijkheid zijn zelf de monstername uit te voeren, dan kan een van onze monsternemers dit voor u doen. Mocht u een monsternamemoment willen inplannen dan kunt u contact opnemen met onze service afdeling via [email protected] of 0183-446305.

Monsters aanleveren

Begeleidende opdracht

Wanneer de monsters uit een partij of productieproces zijn genomen, is het van belang dat deze met een begeleidende opdracht naar Nutrilab worden verzonden. Een duidelijke opdracht zorgt voor een goede doorstroom van de monsters en minder vertragingen in het analyseproces. U kunt de monsters via weblims aanmelden of bij ons aanleveren met een begeleidend opdrachtformulier.

Weblims

Weblims is onze digitale portal. In weblims kunnen nieuwe orders worden ingeboekt en kunt u resultaten inzien en exporteren. Het aanmelden van monsters in weblims is eenvoudig en snel. Enkel het ordernummer dat wordt gegenereerd bij de opdracht hoeft te worden vermeld op het monster. Het vermelden van het ordernummer is van groot belang voor de herleidbaarheid van de opdracht bij het monster. Voor het aanmelden van monsters in weblims, is een account benodigd. Heeft u nog geen account, neem dan contact met ons op.

Voor het gebruik van weblims is een handleiding opgesteld. In deze handleiding staat onder andere beschreven hoe monsters aangemeld kunnen worden en testpakketten en templates aangemaakt kunnen worden. 

Opdrachtformulier

De monsters kunnen worden aangeboden met een begeleidend opdrachtformulier. Hierbij is het van belang dat de omschrijving op het monster en het opdrachtformulier goed zijn aangegeven. U kunt een opdrachtformulier hier downloaden.  

Aanleveren monsters

Wanneer de monsters en de opdracht gereed zijn, dan kunnen deze worden aangeboden bij Nutrilab. U kunt de monsters zelf verzenden via een pakketdienst of per post naar ons adres:

Nutrilab bv.

T.a.v. afd. Acceptatie

Burgstraat 12

4283 GG Giessen

Nutrilab heeft een eigen koeriersdienst voor het ophalen van de monsters. De auto’s zijn uitgerust met koel- en vriesmogelijkheden. Zo kunnen alle type monsters snel naar Nutrilab worden gebracht. Voor het inplannen van een ophaalmoment kunt u contact opnemen met onze serviceafdeling via [email protected]. Uw ophaalmoment wordt op korte termijn ingepland en u krijgt daarvan bericht. Mocht u een spoedopdracht hebben dan kunt het beste telefonisch contact opnemen via 0183-446305 .

Spoedopdrachten

Binnen Nutrilab streven we er naar om een analyseopdracht in 5 werkdagen gereed te hebben. Soms is het voor een monster of product gewenst dat de analyse een snellere doorlooptijd heeft. In deze gevallen kunt u contact met ons opnemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Ons service team zal een case aanmaken voor de monsters. Zo is binnen ons laboratorium bekend wat de gemaakte afspraken zijn en zullen de monsters prioriteit krijgen. Het casenummer kunt u vermelden bij de opdracht, zodat als de monsters bij Nutrilab arriveren, deze direct worden aangemeld .

 

Heeft u vragen over monstername of het verzenden van monsters, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of telefonisch via 0183-446305.


Spoedopdrachten

divider

Uw kwaliteit is onze zorg

Wij komen graag bij u op bezoek om uw kwaliteitsvraagstukken te bespreken.

Adviesgesprek plannen
whitepaper

Blijft u graag op de hoogte van ontwikkelingen?

In onze gratis whitepapers delen wij informatie over de nieuwe regels van de wetgeving, innovaties binnen analyses en vertellen wij over de digitalisering van de markt.

symbol symbol

Bepaling van Sulfiet geaccrediteerd

Nutrilab bepaalt het gehalte sulfiet in voedingsmiddelen en diervoeders via LC-MS/MS. Deze nieuwe me...

LEES ARTIKEL Pijltje

Ethyleenoxide (ETO) en 2-chloorethanol (2-CE)

Nutrilab is geaccrediteerd voor de analyse van ethyleenoxide en het afbraakproduct 2-chloorethanol i...

LEES ARTIKEL Pijltje