Zware metalen | Nutrilab B.V. Microscoop Analyse selector
keyboard_arrow_left
close
keyboard_arrow_left
close

Zware metalen

Een te veel aan zware metalen kan schadelijk zijn voor de gezondheid en moet voorkomen worden. Om te waarborgen dat een product voldoet aan de gestelde normen in EG 1881/2016 en EU 2002/32 dienen deze parameters te worden geanalyseerd.

Meer dan 800000 high-end analyses sinds oprichting

Wij helpen 700 bedrijven met hun productkwaliteit & veiligheid

Een geborgd kwaliteitssysteem zorgt voor betrouwbare resultaten

Analyse van zware metalen


Analyse

Techniek

LOQ

Accreditatie

Referentiemethode

Arseen (As)

ICP-MS

0.05 mg/kg

Q

NEN-EN 17053

NEN-EN 15763

Cadmium (Cd)

ICP-MS

0.03 mg/kg

Q

NEN-EN 17053

NEN-EN 15763

Kwik (Hg)

Hg-analyzer

0.01 mg/kg

Q

NEN-EN 16277

NEN-EN 13806

Lood (Pb)

ICP-MS

0.02 mg/kg

Q

NEN-EN 17053

NEN-EN 15763

Tin (Sn)

ICP-OES

1 mg/kg

Informatie over zware metalen

Wat zijn zware metalen? 

Over het algemeen bedoelt men met zware metalen de giftige metalen die onder de zware metalen vallen. Enkele voorbeelden hiervan zijn arseen, cadmium, kwik, lood en tin. Wanneer deze metalen in te hoge gehaltes in voeding aanwezig zijn, kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Waarom zijn zware metalen schadelijk voor de gezondheid? 

Een langdurige inname van te hoge gehalte zware metalen kan leiden tot schade aan de gezondheid. De metalen hopen zich langzaamaan op in het lichaam. De metalen binden zich aan de cellen in het lichaam. Echter hoeft dit niet altijd tot ziekte te leiden. Voedselinname is een van de bronnen waardoor zware metalen in het lichaam komen. 

Wat is een bron van zware metalen?

Zware metalen komen in het milieu door bijvoorbeeld winning van mineralen, meststoffen en het lozen van ongezuiverd afvalwater. Zware metalen kunnen hechten aan klei. Hierdoor worden rivieren en oceanen vervuild en zullen de zware metalen ook in vissen en zeevruchten terecht komen. Op het land betekend dit dat planten en gewassen de zware metalen opnemen uit de bodem en water. Dieren kunnen zware metalen binnenkrijgen door het voer en water. De metalen blijven in het dier achter, waardoor vlees en andere dierlijke producten dit ook kunnen bevatten. In wetgeving is aangegeven wat de normen zijn voor zware metalen in levensmiddelen.  

In welke wetgeving zijn de eisen voor zware metalen terug te vinden?

Voor zowel food als feed is er wetgeving omtrent zware metalen. In verordening 1881/2006 'vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen' en verordening  2002/32/EG ' ongewenste stoffen in diervoeding' zijn deze wettelijke eisen vastgelegd. Door verschillende wettelijke maatregelen is de hoeveelheid zware metalen in het milieu teruggedrongen. 

In wat voor type producten worden zware metalen geanalyseerd?  

In zowel humane als in diervoeding worden zware metalen geanalyseerd. Vanuit de wetgeving zijn voor verschillende matrices aangegeven zware metalen te analyseren.

Enkele matrices vanuit verordening 1881/2006 'vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen' 

Enkele matrices vanuit verordening  2002/32/EG ' ongewenste stoffen in diervoeding'

Worden zware metalen bij Nutrilab onder accreditatie geanalyseerd? 

Nutrilab heeft een accreditatie voor de zware metalen arseen, cadmium, kwik en lood. Dit geldt voor de product groepen diervoeding en voedingsmiddelen. Na analyse zullen de analyseresultaten met een Q op de rapportage naar u worden verzonden. 

Welke methoden worden gebruikt voor het analyseren van zware metalen?

Voor de analyse van tin wordt een ICP-OES methode uitgevoerd. Arseen, cadmium en lood  worden geanalyseerd met een ICP/MS methode conform NEN-EN 17053 en NEN-EN 15763. Met behulp van een kwik-analyzer kan het kwikgehalte worden bepaald. Deze analyse word uitgevoerd volgens referentiemethode NEN-EN 16277 en NEN-EN 13806. Deze methoden maken het mogelijk de zware metalen op een laag niveau te meten.Er is iets mis gegaan tijdens het verzenden. Controleer uw gegevens.

Het formulier is succesvol verzonden.

Ik wil graag:

Uw aanvraag wordt verwerkt...

Geen zorgen, uw aanvraag is geheel vrijblijvend.
divider

Uw kwaliteit is onze zorg

Wij komen graag bij u op bezoek om uw kwaliteitsvraagstukken te bespreken.

Adviesgesprek plannen
whitepaper

Blijft u graag op de hoogte van ontwikkelingen?

In onze gratis whitepapers delen wij informatie over de nieuwe regels van de wetgeving, innovaties binnen analyses en vertellen wij over de digitalisering van de markt.

symbol symbol

Bepaling van Sulfiet geaccrediteerd

Nutrilab bepaalt het gehalte sulfiet in voedingsmiddelen en diervoeders via LC-MS/MS. Deze nieuwe me...

LEES ARTIKEL Pijltje

Ethyleenoxide (ETO) en 2-chloorethanol (2-CE)

Nutrilab is geaccrediteerd voor de analyse van ethyleenoxide en het afbraakproduct 2-chloorethanol i...

LEES ARTIKEL Pijltje